Calitatea apei de la robinet: Ce trebuie să știi

Apa este esențială pentru viață, iar accesul la apă potabilă de calitate este un drept fundamental al fiecărui individ. În România, majoritatea populației are acces la apă de la robinet, dar calitatea acesteia poate varia în funcție de diverse factori. În acest articol, vom explora aspectele esențiale legate de calitatea apei de la robinet, de la sursele de contaminare, la metodele de tratament și măsurile pe care le putem lua pentru a ne asigura că apa pe care o consumăm este sigură și sănătoasă.

1. Sursele de apă și tratarea acesteia

Apa de la robinet provine, de obicei, din surse naturale, cum ar fi râurile, lacurile și izvoarele subterane. Înainte de a ajunge la consumatori, apa trece printr-un proces complex de tratare pentru a elimina impuritățile și contaminanții.

Etapele de tratare a apei

 1. Captarea și pretratarea: Apa brută este captată din surse naturale și este supusă unui proces de pretratare care include îndepărtarea particulelor mari și a sedimentelor.
 2. Coagularea și flocularea: În această etapă, se adaugă substanțe chimice pentru a provoca agregarea particulelor fine în flocuri mai mari, care sunt mai ușor de îndepărtat.
 3. Sedimentarea: Flocurile formate sunt lăsate să se depună la fundul bazinelor de sedimentare, separând astfel impuritățile de apa clară.
 4. Filtrarea: Apa trece prin filtre de nisip, cărbune activ sau alte materiale pentru a îndepărta particulele rămase.
 5. Dezinfecția: În această etapă, se adaugă clor, ozon sau radiații UV pentru a elimina bacteriile, virusurile și alte microorganisme patogene.
 6. Distribuția: Apa tratată este apoi pompată prin rețeaua de distribuție către consumatori.

2. Contaminanți comuni în apa de la robinet

Deși procesul de tratare a apei este riguros, există posibilitatea ca anumite contaminanți să fie prezenți în apa de la robinet. Acești contaminanți pot proveni din surse naturale sau din activități umane.

Contaminanți chimici

 • Metale grele: Plumbul, mercurul și cadmiul sunt exemple de metale grele care pot contamina apa prin coroziunea țevilor sau din poluarea industrială.
 • Nitrați și nitriți: Acești compuși sunt de obicei rezultatul utilizării excesive a îngrășămintelor agricole și pot contamina sursele de apă subterane.
 • Pesticide și erbicide: Utilizarea intensă a pesticidelor și erbicidelor în agricultură poate duce la contaminarea apei de suprafață și a celei subterane.

Contaminanți biologici

 • Bacterii și virusuri: E. coli, Salmonella și norovirusurile sunt exemple de microorganisme care pot provoca boli și care pot contamina apa prin deversări de ape uzate sau infiltrații.
 • Paraziți: Giardia și Cryptosporidium sunt paraziți care pot fi prezenți în apa contaminată și pot provoca infecții gastro-intestinale severe.

Contaminanți fizici

 • Sedimente și particule: Nisipul, nămolul și alte particule suspendate pot fi prezente în apa de la robinet, afectând calitatea și claritatea acesteia.

3. Testarea și monitorizarea calității apei

În România, calitatea apei de la robinet este reglementată de Legea Apelor și este monitorizată de autoritățile sanitare și de furnizorii de apă. Testele periodice sunt esențiale pentru a asigura că apa respectă standardele de siguranță și calitate.

Parametrii de calitate ai apei

 1. pH-ul: Valoarea pH-ului indică aciditatea sau alcalinitatea apei. Apa potabilă ar trebui să aibă un pH cuprins între 6,5 și 9,5.
 2. Duritatea: Duritatea apei se referă la concentrația de săruri de calciu și magneziu. Apa dură poate afecta aparatele electrocasnice și poate lăsa depuneri de calcar.
 3. Conținutul de clor: Clorul este utilizat pentru dezinfecția apei, dar concentrațiile prea mari pot afecta gustul și mirosul apei.
 4. Metalele grele: Concentrațiile de plumb, mercur, arsenic și alte metale grele trebuie să fie sub limitele admise pentru a preveni efectele toxice.
 5. Bacteriile coliforme: Prezența bacteriilor coliforme, inclusiv E. coli, indică contaminarea biologică și necesitatea intervenției rapide.

Metode de testare a apei

Testele de calitate a apei pot fi efectuate de laboratoare specializate sau de către consumatori folosind kituri de testare disponibile pe piață. Aceste teste pot include analiza chimică, bacteriologică și fizică a apei.

4. Măsuri de protecție și filtrare a apei

Chiar și atunci când apa de la robinet respectă standardele de calitate, mulți consumatori preferă să utilizeze sisteme suplimentare de filtrare pentru a asigura o apă cât mai pură și sigură.

Sisteme de filtrare

 1. Filtre cu carbon activ: Aceste filtre sunt eficiente în îndepărtarea clorului, a pesticidelor și a altor contaminanți organici, îmbunătățind gustul și mirosul apei.
 2. Filtre cu osmoză inversă: Acestea sunt printre cele mai eficiente sisteme de filtrare, eliminând până la 99% dintre contaminanți, inclusiv metale grele și săruri dizolvate.
 3. Filtre cu ultraviolete (UV): Filtrele UV sunt utilizate pentru a dezactiva microorganismele patogene prin expunerea la radiații ultraviolete.
 4. Sisteme de filtrare cu ceramică: Aceste filtre sunt eficiente în îndepărtarea particulelor fine și a bacteriilor.

Consumul responsabil de apă

Pentru a menține calitatea apei de la robinet, este important să utilizăm apa în mod responsabil și să prevenim poluarea surselor de apă. Acest lucru include evitarea deversării substanțelor chimice în canalizare, utilizarea rațională a pesticidelor și fertilizanților și menținerea sistemelor de canalizare și septice în stare bună.

5. Educația și conștientizarea publicului

Educația și conștientizarea publicului sunt esențiale pentru a asigura că toată lumea are acces la informații corecte și actualizate despre calitatea apei de la robinet. Campaniile de informare, cursurile și seminariile pot ajuta la educarea consumatorilor cu privire la importanța testării apei, a utilizării filtrelor și a adoptării unui comportament responsabil în ceea ce privește consumul de apă.

Concluzie

Calitatea apei de la robinet este un aspect esențial pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Deși apa trece printr-un proces riguros de tratare, este important să fim conștienți de posibilele surse de contaminare și să luăm măsuri suplimentare pentru a ne asigura că apa pe care o consumăm este sigură. Prin testarea periodică a apei, utilizarea sistemelor de filtrare și adoptarea unui comportament responsabil, putem contribui la menținerea calității apei și la protejarea sănătății noastre și a mediului înconjurător.

Post Comment